By using the following access keys you can jump directly to the respective links:

Duálne vzdelávanie

Duálne vzdelávanie

Sme Continental. Naša spoločnosť je tu už od roku 1871. Po celom svete máme viac ako 220 000 zamestnancov a sme jedným z najväčších dodávateľov v automobilovom priemysle. Korporáciu tvorí dnes 5 divízií. Zvolenský podnik, kde vyrábame kde vyrábame vysokovýkonné hydraulické brzdové strmene, patrí do divízie Podvozky & Bezpečnosť. Dnes tu pracuje už viac ako 1300 ľudí a stále rastieme. Aj preto potrebujeme v našom tíme šikovných ľudí so záujmom o techniku a s chuťou stále sa zlepšovať.

Duálne vzdelávanie veľmi rozumne spája teoretické a praktické vzdelávanie. Polovicu času sa učíš teóriu v škole. Druhú polovicu máš potom možnosť vyskúšať si znalosti zo školy v praxi u nás v Continentali. Vďaka tomu budeš už počas štúdia v kontakte s tými najmodernejšími technológiami. Vo firme budeš tiež vykonávať prax pod vedením skúsených inštruktorov, ktorí ti budú odovzdávať vedomosti a poznatky. Po vyštudovaní dostaneš maturitné vysvedčenie a výučný list. Po skončení školy máš možnosť pracovať v úspešnom nadnárodnom podniku. Vďaka znalostiam a skúsenostiam nadobudnutým počas štúdia budeš mať výhodnú pozíciu na pracovnom trhu.

Baví ťa technika? Tak chceme práve teba

Ak sa rozhodneš pokračovať štúdiom na vysokej škole budeme ťa podporovať aj naďalej štipendiom a možnosťou brigády. Tiež budeš môcť u nás spracovať bakalársku, či diplomovú prácu.

Náklady na štúdium
Veľkú časť nákladov na tvoje vzdelanie zaplatí Continental. Pracovné oblečenie pre študentov je samozrejmosťou. Tiež hradíme v plnej výške náklady spojené s dochádzaním ku nám, ale ja náklady na nákup odbornej literatúry.

Okrem štipendia ponúkame aj odmeny za produktívnu prácu, ktorú bude žiak vykonávať počas výučby. Tiež dávame možnosť brigádovať počas letných prázdnin u nás v podniku. Nechýba ani príspevok na stravu, keď si žiak platí len symbolický poplatok za obed.
Školy, s ktorými spolupracujeme

Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina
Odbor:
Mechanik strojov a zariadení

Popis odboru:
Naučíš sa základy elektrotechniky, automatizácie, elektroniky a získaš aj vedomosti ekonomického charakteru. Zvládneš diagnostikovať a odstraňovať poruchy na strojoch a zariadeniach. Budeš tiež schopný spracovávať technické podklady orientované na strojársku výrobu.

Kontakt:
Mgr. Anna Borbuliaková, riaditeľka
045 55 12 403
borbuliakova@mail.t-com.sk
www.soskrupina.sk


Súkromná stredná odborná škola technická v Žiari nad Hronom
Odbor:
Mechanik mechatronik

Popis odboru:
Naučíš sa diagnostikovať a odstraňovať mechanické a elektrické poruchy na obrábacích strojoch CNC a výrobných linkách. Tiež sa naučíš pracovať s elektropneumatikou a hydraulikou. Dokážeš ovládať klasické aj 3D meracie zariadenia.

Odbor:
Programátor obrábacích zariadení a zváracích strojov a zariadení

Popis odboru:
Naučíš sa tvoriť výkresovú dokumentáciu strojárskych výrobkov na PC, navrhovať postupy výroby na klasické i PC riadené stroje. Ďalej sa naučíš vykonávať základné pevnostné výpočty súčiastok či tvoriť programy na CNC stroje a zváracie automaty a robotizované pracoviská, alebo obsluhovať CNC stroje a zváracie stroje a zariadenia.

Kontakt:
Sekretariát
045 67 33 394
ssos.intech@gmail.com
www.ssost.edupage.org


Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského
Banská Štiavnica
Odbor:Programátor

Popis odboru:
Naším cieľom je pripraviť žiakov pre pracovný trh 21. storočia, pričom sa zameriavame na oblasť informatiky, programovania a robotizácie, ktoré v súčasnosti tvoria najrýchlejšie rastúci sektor s najväčším deficitom kvalifikovanej pracovnej sily.
V týchto oblastiach budú naši absolventi pripravení priamo pre prax, keďže úroveň ich vedomostí a zručností v týchto odboroch by mala presahovať stredoškolskú úroveň - absolventi by mali ovládať mnohé vedomosti a zručnosti, ktoré sa v súčasnosti dosahujú až v prvých semestroch vysokej školy.

Ďalším cieľom je, aby absolvent mohol plynule pokračovať v štúdiu na vysokej škole technického zamerania, či už v oblasti informačných a komunikačných technológií, programovania, ako aj v iných technických oblastiach vyžadujúcich od uchádzačov vedomosti z matematiky a fyziky na úrovni gymnázia. Preto okrem odborných predmetov zameraných na informatiku a programovanie žiakom výrazne posilňujeme aj obsah učiva matematiky a fyziky.

Kontakt:
Sekretariát
045/692 10 50
kancelaria@katgymbs.sk
www.katgymbs.sk/wsos

Súkromná stredná odborná škola podnikania
Zvolen
Odbor: Škola podnikania

Popis odboru:
Naučíš sa ovládať manažérske, výkonné a praktické činnosti študijného odboru, nadobudneš
profesionálne kompetencie a uľahčíš si vstup do sféry práce v oblasti podnikania. Naučíš sa plynule komunikovať minimálne v dvoch cudzích jazykoch, nadobudneš zručnosti v oblasti informačno-komunikačných technológií. Získaš znalosti v oblasti práva, ekonomiky, bankovníctva, personálneho manažmentu, marketingu aj účtovníctva.

Kontakt:
Sekretariát
skolapodnikania@skolapodnikania.sk
0908 969 859
- Podnikové štipendium + odmena za prácu
- Príspevok na stravu, cestovanie a odbornú literatúru
- Pracovné oblečenie zdarma
- Naučíš sa pracovať s najmodernejšími technológiami
- Možnosť brigádovať počas prázdnin
- Možnosť vycestovať na odbornú stáž do zahraničia
- Kariéra v úspešnej firme
Apply now
With sales of €40.5 billion in 2016, Continental is among the leading automotive suppliers worldwide and currently employs more than 227,000 employees in 56 countries. The Chassis & Safety division develops and produces integrated active and passive driving safety technologies as well as products that support vehicle dynamics. The product portfolio ranges from electronic and hydraulic brake and chassis control systems to sensors, advanced driver assistance systems, airbag electronics and sensorics as well as electronic air suspension systems all the way to windscreen washer systems and headlight cleaning nozzles. The focus lies on a high level of system competence and the networking of individual components. Thus products and system functions are developed along the SensePlanAct chain of effects. They form the foundation for automated driving. Chassis & Safety employs more than 43,000 people worldwide and generated sales of approximately €9.0 billion in 2016.

Apply now

Continental specialists from various disciplines are making the most of their innovative prowess to promote automated driving.

Go directly to the careers website

Apply now
Go to navigation Go to the start of the page