By using the following access keys you can jump directly to the respective links:

Logistics project specialist

Logistics project specialist

- Management of logistics projects
- Organizing project meetings
- Responsibility for creating packaging regulations
- Responsibility for preparing material flow plans
- Cooperation with other departments
- University (1. or 2. degree)
- English active
- Knowledge of SAP
- Knowledge of IT an advantage
Apply now
Obchodná oblasť ContiTech vyvíja, vyrába a predáva produkty, systémy a inteligentné komponenty z gumy, plastov, kovu a tkanín. Tieto produkty sa používajú v baníctve, poľnohospodárstve, v železničnom a strojárskom inžinierstve, v automobilovom priemysle a v ďalších dôležitých sektoroch budúcnosti.

Apply now

Continental's values are Trust, Passion To Win, Freedom To Act, and For One Another. Together with our vision and mission, our values stand for our drive and the way we work together.

Go to Career Website

Apply now
Go to navigation Go to the start of the page