By using the following access keys you can jump directly to the respective links:

Manažér zákazníckej kvality

Manažér zákazníckej kvality

Riadenie tímu inžinierov zákazníckej kvality a ich rozvoj
> Riadenie nábehu nových projektov a tvorba "safe lounch" plánov v predsériovej fáze
> Komunikácia so zákazníkmi v prípade zákazníckych reklamácií a plánovanie zákazníckych auditov a návštev
> Plánovanie zabezpečenia kvality
> Plánovanie rozpočtu
> Sledovanie / reportovanie hodnotenia zákazníkov
> Tvorba a definícia meracej / kontrolnej stratégie produktov na základe hodnotenia rizík procesov V PFMEA
> Kvalifikácia produktov / procesov (PPAP) v súlade s internými / externými predpismi, tvorba interných smerníc
> Sledovanie, vyhodnocovanie a zlepšovanie spôsobilosti výrobných procesov pre dôležité znaky produktov a dôležité parametre procesov
> Tvorba analýz a reportov najmä v oblasti dosahovania kvality vo výrobných procesoch
> Plat od 2 400,- Eur brutto podľa skúseností a schopností
> Vysokoškolské vzdelanie v technickom odbore výhodou
> Jazykové znalosti - Anglický jazyk (pokročilý)
> PC znalosti na pokročilej úrovni (Excel, Word), znalosť SAP systému výhodou
> Znalosť metodiky plánovania kvality
> Znalosť čítania technickej dokumentácie
> Znalosť požiadaviek IATF 16949
> Riadiace schopnosti
> Samostatnosť, iniciatívnosť, komunikatívnosť, schopnosť zvládať kritické situácie, odolnosť voči stresu
Apply now
The Autonomous Mobility and Safety Business Area integrates safety technologies and controls vehicle dynamics to ensure safe and comfortable driving. The objective is to implement "Vision Zero", the vision of accident-free driving. Autonomous Mobility and Safety's components and system capabilities are prerequisites for autonomous mobility.

Apply now

With Continental Idea Management, employees helped to boost the efficiency and cost-effectiveness of the company worldwide, with more than 470,000 ideas in 2015.

Go to Career Website

Apply now
Go to navigation Go to the start of the page