By using the following access keys you can jump directly to the respective links:

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ
Společnost Continental AG zpracovává vaše údaje v souvislosti s náborovým řízením a postupuje podle platných právních úprav.


1. Obecné

Vámi zadané osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a používány společností Continental AG za účelem náborového řízení. Pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy, mohou být údaje předávány společnostem přidruženým Continental AG podle § 15 a dále německého zákona o akciích a v souladu se Závaznými podnikovými pravidly společnosti Continental.
V rozsahu povoleném a/nebo předepsaném zákonem mohou být údaje vyhodnocovány pro účely hlášení (např. statistik).
Vaše údaje budou shromažďovány, zpracovány a používány v souladu s příslušnými nařízeními na ochranu údajů (např. s vaším souhlasem).
Z důvodu zajištění technické podpory jsou údaje přenášeny našim poskytovatelům služeb: IBM Corporation (1 New Orchard Road Armonk, New York 10504-1722 Spojené státy), Infinite Computer Solutions Inc. (2600 Tower Oaks Blvd Suite 700 Rockville MD 20852 USA), Milch & Zucker Talent Acquisition & Talent Management Company AG (Friedrich-List-Straße 23, 35398 Gießen), Broadbean Technology Ltd. (40 Marsh Wall London E14 9 TP Spojené království), Global Strategic Solutions & Services, Inc. (1505 Jollibee Center Condominium, San Miguel Ave., San Antonio Village, Pasig City, Filipíny) and Contur GmbH (Großer Kolonnenweg 23, 30163 Hannover). IBM Corporation, Milch & Zucker, Broadbean, Contur GmbH a Global Strategic Solutions & Services, Inc. shromažďují a zpracovávají osobní údaje naším jménem, je-li to vyžadováno pro plnění smlouvy (na základě ujednání o zpracování údajů nebo, pokud má poskytovatel služeb sídlo mimo území EU, na základě standardních smluvních ujednání EU).

V souladu s ustanoveními zákona jsou vaše údaje považovány za přísně důvěrné.


2. Shromažďování a zpracování údajů

Společnost Continental AG ukládá pouze osobní údaje vztahující se k uživatelům služeb, pokud jí k tomu udělili svůj souhlas. Ukládají se pouze údaje týkající se data a času návštěvy, navštívených stránek, používání kurzoru na webové stránce, používání funkcí stránky a webové stránky, ze které byl uživatel na webové stránky společnosti Continental přesměrován. IP adresa se přenáší anonymně a slouží pouze k přiřazení geografické polohy na úrovni města. Společnost Continental AG používá tyto informace k měření aktivity webové stránky, k vytváření statistik a ke zlepšení služeb a informací poskytovaných těmito webovými stránkami.

Osobní údaje uživatelů slouží výhradně ke zpracování dotazů v rámci kontextu zaručeného obsahu nebo v souladu s odpovídajícími předpisy na ochranu údajů. Na základě zákonných požadavků společnost Continental prosadila globální, jednotná a interní pravidla ochrany údajů (Závaznými podnikovými pravidly HYPERLINK "https://www.continental-corporation.com/resource/blob/62352/cd182443aa962ea40a44b5d017453e98/binding-corporate-rules-de-data.pdf"), která upravují ochranu osobních údajů.

Společnost Continental AG ukládá údaje zadané na webových stránkách/v nástrojích/službách nebo údaje poskytované pro řízení, jako je jméno, název společnosti, e-mail, adresa a telefonní číslo, a to pouze za účelem osobní komunikace s vámi. Tyto údaje se ukládají a/nebo používají výhradně za účelem zpracování žádosti/dotazu/účasti v soutěži. Vaše údaje budou ihned po dokončení zpracování náborového řízení vymazány, za předpokladu, že tento výmaz není v rozporu se zákonnými povinnostmi uchovávat záznamy.


3. Práva datového subjektu

3.1. Mějte prosím na paměti, že jako datový subjekt máte podle obecného nařízení EU o ochraně údajů (GDPR EU) v souvislosti se zpracováním osobních údajů následující práva:

Práva na informace podle čl. 13 a čl. 14 GDPR EU
Právo na přístup podle čl. 15 GDPR EU
Právo na opravu podle čl. 16 GDPR EU
Právo na výmaz podle čl. 17 GDPR EU
Právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR EU
Právo na přenositelnost dat podle čl. 20 GDPR EU

Máte-li k tomu tématu nějaké dotazy, obraťte se na našeho správce ochrany údajů e-mailem na adrese: dataprotection@conti.de


3.2. V souladu s článkem 7 (3) EU GDPR máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se shromažďováním, zpracováním, uchováváním a používáním vašich osobních údajů. Souhlas musí být odvolán písemnou cestou. Použijte adresu Vahrenwalder Str. 9, D-30165 Hannover, Continental AG, popřípadě se na nás obraťte pomocí kontaktního formuláře.

Podle článku 21 (1) EU GDPR můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, a to na základě článku 6 (1) (f) EU GDPR.

3.3. Kdykoli můžete písemně (včetně e-mailu) obrátit na pověřence ochrany údajů s dotazy nebo stížnostmi. E-mail: dataprotection@conti.de. Můžete také kontaktovat příslušné úřady na ochranu osobních údajů, je-li to možné.4. Ochrana uložených údajů

Naše společnost a IBM Corporation, Infinite Computer Solutions Inc., Milch & Zucker, Broadbean, Contur GmbH a Global Strategic Solutions & Services, Inc. používají technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu vámi poskytovaných osobních údajů před manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněnými osobami. Bezpečnostní opatření jsou neustále zlepšována a upravována podle nejnovějšího stavu technologie. Poskytnuté údaje, které nejsou šifrované, mohou případně zobrazit třetí strany. Z tohoto důvodu bychom chtěli upozornit, že s ohledem na přenos dat přes internet (např. e-mailem) nelze zaručit bezpečný přenos. Citlivé údaje by proto neměly být přenášeny vůbec, nebo prostřednictvím zabezpečeného připojení (SSL). Pokud přistupujete ke stránkám a souborům a poté jste požádáni o zadání osobních údajů, mějte na paměti, že přenos takových údajů přes internet není bezpečný, a proto mohou být zpřístupněny a zneužity neoprávněnými osobami.

--------------------------------- Konec obecné části oznámení o ochraně údajů ------------------
Soubory cookie (krátké textové soubory)
Pokud navštívíte naši webovou stránku/použijete naše nástroje/služby, lze informace ukládat na počítači ve formě souborů cookie. Takové soubory cookie slouží výhradně k zajištění provozu webových stránek. Ostatní soubory cookie (například týkající se používání webových stránek) se vytvářejí pouze na základě vašeho souhlasu (viz Zásady souborů cookie). V nastavení prohlížeče můžete také zadat, že soubory cookie nebudou přijímány. Mějte však na paměti, že pokud tak učiníte, nebudete moci plně využívat několik funkcí této webové stránky/těchto webových stránek/nástrojů/služeb.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Google Analytics

Tyto internetové stránky využívají Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. („Služba Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho používání těchto internetových stránek. Informace generované souborem cookie o vašem používání těchto internetových stránek jsou obvykle odesílány na server společnosti Google v USA a tam jsou ukládány.

Pokud je však na těchto internetových stránkách povolena anonymizace IP adresy, společnost Google vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru napřed zkrátí. Úplná IP adresa bude odeslána pouze ve výjimečných případech na server společnosti Google v USA, kde dojde k jejímu zkrácení. Na těchto internetových stránkách je anonymizace IP adresy povolena. Na objednávku provozovatele těchto internetových stránek společnost Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání těchto internetových stránek, k sestavování zpráv o činnosti na internetových stránkách a k poskytování dalších služeb provozovateli internetových stránek v souvislosti s používáním internetových stránek a internetu.

IP adresa poskytnutá vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude propojena s jinými údaji u společnosti Google. Soubory cookie jsou na našich stránkách ukládány pouze na základě vašeho souhlasu. Kromě toho můžete trvale zabránit ukládání souborů cookie nastavením příslušného programu prohlížeče; upozorňujeme však, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všechny funkce těchto internetových stránek. Shromažďování údajů, které vytvoří soubory cookie a které se týkají vašeho používání těchto internetových stránek (vč. vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit stažením a instalací zásuvného modulu prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Mouseflow

Tyto webové stránky používají nástroj Mouseflow společnosti Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Dánsko („Mouseflow").  Služby Mouseflow používají na naší stránce soubor cookie, který je využíván pouze na základě Vašeho souhlasu. Tyto cookies se používají ke shromažďování a ukládání dat pro marketingové a optimalizační účely. Z těchto dat mohou být vytvořeny anonymní uživatelské profily. Služba Mouseflow náhodně vybírá a zaznamená jednotlivé návštěvy. Tím se vytvoří protokol pohybů myši a kliknutí s úmyslem náhodně reprodukovat jednotlivé návštěvy webových stránek a odvozovat potenciální zlepšení pro webovou stránku. Vaše IP adresa je přitom přenášena pouze anonymně. Neexistuje tedy v žádném okamžiku možnost jednoznačné identifikace návštěvníka webové stránky.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žádné používání modulů plug-in sociálních sítí ani používání řešení dvojího kliknutí. Sdílení probíhá výhradně formou odkazů na sociální sítě na naší webové stránce:

Sdílení na sociálních sítích:

Používáte-li na naší webové stránce funkci „Sdílet", nejsou příslušné službě sociálních médií převáděny žádné osobní údaje. Používáte-li vlastní profil pro sdílení obsahu naší webové stránky, nemáme žádný vliv na obsah a rozsah dat shromážděných těmito sítěmi. V tomto ohledu platí podmínky používání a zásady ochrany osobních údajů příslušné sociální sítě.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Používání modulů plug-in sociálních sítí s řešením dvojího kliknutí:

Používání modulů plug-in sociálních sítí:
Naše webová stránka používá moduly plug-in nejrůznějších sociálních sítí. Modul plug-in sociální sítě je tlačítko, které lze použít pro sdílení a komunikaci příspěvků na naší webové stránce s ostatními uživateli příslušné sociální sítě.

Na naší webové stránce se používají následující moduly plug-in sociálních sítí:
Facebook:
Tento modul plug-in provozuje společnost Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Operátorem německých webových stránek facebook.de je společnost Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irsko. Tyto moduly plug-in poznáte podle loga Facebook. Oznámení společnosti Facebook o ochraně údajů najdete zde.
YouTube:
Tento modul plug-in provozuje společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Tento modul plug-in poznáte podle loga YouTube. Oznámení společnosti YouTube o ochraně údajů najdete zde.
Tyto sítě zajišťují design a obsah modulů plug-in pro prohlížeč. Jsou automaticky propojeny s webovými stránkami.


Pokud navštívíte jednu z našich webových stránek s jedním z těchto modulů plug-in, váš prohlížeč automaticky vytvoří odkaz na server příslušné sítě, bez ohledu na to, zda modul plug-in použijete. Prostřednictvím tohoto odkazu se sdílejí informace, které jste na webové stránce zpřístupnili.
Z důvodů ochrany údajů jsou příslušná tlačítka ve výchozím nastavení deaktivována a je k nim připojeno oznámení. Kliknutím na oznámení udělujete souhlas s komunikací se sociálními sítěmi a aktivací tlačítek. Teprve poté bude vytvořen odkaz na sítě.
Pokud jste přihlášeni k sociální síti při návštěvě naší webové stránky, budou přenesené údaje přidruženy k vašemu uživatelskému účtu. To se vztahuje také na interakci s modulem plug-in. Pokud chcete zabránit síti v propojování informací s vaším uživatelským účtem tímto způsobem, odhlaste se z příslušné sítě ještě před kliknutím na oznámení.

I když nejste členem sociální sítě, mohou být vaše údaje po kliknutí na toto oznámení ukládány sociálními sítěmi. Nemáme žádný vliv na rozsah a obsah dat shromážděných sítěmi prostřednictvím modulů plug-in, ani na způsob používání dat. Více informací si přečtete v oznámeních o ochraně osobních údajů jednotlivých sociálních sítí.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Go to navigation Go to the start of the page