By using the following access keys you can jump directly to the respective links:

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Společnost Continental AG zpracovává vaše osobní údaje v rámci využití vašeho procesu žádosti v souladu s platnými zákonnými ustanoveními.Pokud si chcete prohlédnout konkrétní oznámení o ochraně osobních údajů podle mexického práva, klikněte zde.
Pokud si chcete prohlédnout konkrétní oznámení o ochraně osobních údajů podle zákona CCPA (pro obyvatele Kalifornie), klikněte zde.


1. Všeobecné informace
Osobní údaje, které zadáte, bude společnost Continental AG zpracovávat pro účel (účely) uvedené níže. Pokud je to nezbytné pro splnění účelu, mohou být údaje předány také třetím stranám sdružených se společností Continental AG ve smyslu § 15 a násl. zákona o ochraně osobních údajů, dále pak dle (německého) zákona o akciových společnostech a v souladu se společností Binding Corporate Rules Continental.

2. Zpracování údajů
Vaše údaje budou zpracovávány výhradně na základě následujících předpisů o ochraně osobních údajů (právní základ):
Zpracování údajů (účel)Právní základDoba ukládání
Kontakt / interakce se společností Continental
(např. kontaktní formulář atd.)
Art. Čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady – EU GDPR – (souhlas))

Čl. 6 odst. 1 písm. b) Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady – EU GDPR (plnění smlouvy) –

čl. 6 odst. 1 písm. c) Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady – EU GDPR – (právní povinnost)
Vaše údaje budou zpracovávány s vaším souhlasem až do jeho odvolání, v opačném případě budou vymazány po konečném vyřízení vaší žádosti za předpokladu, že neexistuje žádná zákonná povinnost uchovávat údaje v opačném smyslu. Předpokládáme konečné zpracování, pokud lze z okolností vyvodit, že daná záležitost byla s konečnou platností objasněna.
Zasílání zpravodaje / reklamní a marketingové přístupy / průzkumy mezi zákazníkyčl. 6 odst. 1 písm. a) Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady – EU GDPR – (souhlas)Zpracovává se na základě vašeho souhlasu, a to až do jeho odvolání nebo opomenutí účelu.
Poskytování technické podporyV souladu s platným nařízením o ochraně osobních údajů (např. váš souhlas). na základě smlouvy o zpracování osobních údajů nebo, pokud má dodavatel sídlo mimo EU, na základě standardních smluvních doložek EU.Společnost Continental AG ukládá osobní údaje uživatelů svých služeb pouze v případě, že k tomu byl udělen souhlas.
Účely postupu podávání žádostíV souladu s platným nařízením o ochraně osobních údajů (např. váš souhlas) a interními pravidly ochrany osobních údajů (závazná podniková pravidla). Na základě smlouvy o zpracování osobních údajů nebo, pokud má dodavatel sídlo mimo EU, na základě standardních smluvních doložek EU.Vaše údaje v systému Kenexa jsou vymazány po ukončení zpracování žádosti, pokud toto vymazání není v rozporu se zákonnými povinnostmi uchovávat záznamy.
Výjimečně budou všechny údaje žadatelů, které jsou zpracovávány za účelem provedení individuálního hodnocení a poskytnutí zpráv o výsledcích hodnocení společnosti Continental, uchovávány dodavatelem služeb Aon Assessment GmbH v anonymizované podobě.Pro zajištění výše uvedeného zpracování osobních údajů předáváme osobní údaje následujícím dodavatelům služeb (dále jen SLUŽBY):
Služba DodavatelAdresa / místo
Infinite Computer Solutions Inc.2600 Tower Oaks Blvd Suite 700 Rockville MD 20852 USA
Milch & Zucker Talent Acquisition & Talent Management Company AGFriedrich-List-Straße 23, 35398 Gießen, Německo
Broadbean Technology Ltd40 Marsh Wall London E14 9 TP, Velká Británie
Contur GmbHGroßer Kolonnenweg 23, 30163 Hannover, Velká Británie
LinkedIn Ireland Unlimited CompanyWilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko
Aon Assessment GmbHGroßer Burstah 18-32, 20457 Hamburg, Německo
Indeed Ireland Operations, Ltd.124 St. Stephen's Green, Dublin 2, Irsko


DODAVATEL SLUŽEB bude shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje naším jménem (na základě odpovídající smlouvy o zpracování údajů / pokud se DODAVATEL SLUŽEB nachází mimo EU, na základě standardních smluvních doložek EU).


3. Práva subjektu (subjektů) údajů
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ K ODPOVĚDNÉMU POSTUPU:
Podle místních právních předpisů může být zapotřebí ověření, zda je nutné zohlednit další předpisy/práva dotčených osob, jež jsou specifická pro danou zemi.
Dovolujeme si vás upozornit, že jako subjekt údajů máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady (EU GDPR) následující práva:

  • Právo kdykoli odvolat svůj souhlas dle čl. 7 odst. 3, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady – EU GDPR
  • Právo na informace dle čl. 13 a čl. 14, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady – EU GDPR
  • Právo subjektu osobních údajů na přístup k osobním údajům dle čl. 15, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady – EU GDPR
  • Právo na opravu dle čl. 16, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady – EU GDPR
  • Právo na výmaz dle čl. 17, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady – EU GDPR
  • Právo na omezení zpracování dle čl. 18, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady – EU GDPR
  • Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady – EU GDPR
  • Právo kdykoli vznést námitku dle čl. 21, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady – EU GDPR
  • Právo podat stížnost u dozorového úřadu dle čl. 77, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady – EU GDPR


V případě závažných důvodů pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami nebo slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků, může zpracování osobních údajů nezbytných pro tento účel probíhat i přes vaši námitku nebo žádost o výmaz.

Pokud máte v této souvislosti jakékoli dotazy, neváhejte se obrátit na naši vztyčnou osobu pro úsek ochrany osobních údajů:
email: dataprotection@conti.de
Odvolání nebo žádosti týkající se výkonu výše uvedených práv zašlete písemně nebo e-mailem na adresu.:
Continental AG
Vahrenwalder Str. 9, D-30165 Hannover
Náš kontaktní formulář


4. Ochrana uložených osobních údajů
Naše společnost a společnosti Infinite Computer Solutions Inc., Milch & Zucker, Broadbean, Contur GmbH, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Aon Assessment GmbH, Mouseflow ApS, Google Analytics, Indeed Ireland Operations, Ltd. používají technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů, které nám poskytnete, před manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob. Bezpečnostní opatření se neustále zdokonalují a upravují podle aktuálního stavu techniky. Nezašifrovaná data mohou být případně zobrazována třetími stranami. Z tohoto důvodu bychom rádi upozornili, že při přenosu dat přes internet (např. při komunikaci prostřednictvím nešifrovaného e-mailu) nelze zaručit bezpečný přenos. Citlivé osobní údaje by proto neměly být přenášeny vůbec, nebo pouze prostřednictvím zabezpečeného připojení (SSL). Stav připojení SSL můžete zjistit podle adresního řádku prohlížeče (musí obsahovat „https“).

Soubory „cookie“
Když navštívíte naše internetové stránky / internetovou aplikaci, mohou se do vašeho počítače uložit informace ve formě tzv. cookie (malé textové soubory). Technicky nezbytné soubory cookie se používají pouze k zajištění provozu internetových stránek. Další soubory cookie (např. týkající se používání webových stránek) jsou nastaveny pouze na základě vašeho souhlasu (viz Zásady používání souborů cookie). Přijímání souborů cookie můžete navíc nastavit v nastavení svého prohlížeče. Vezměte však prosím na vědomí, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce této internetové stránky / internetové aplikace v plném rozsahu.


Služba Google Analytics
Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, která je službou společnosti Google Inc. pro analýzu internetových stránek. („Google“). Služba Google Analytics používá soubory „cookies“, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které pomáhají internetové stránce analyzovat, jak ji uživatelé používají. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání těchto internetových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají.
Pokud je však na těchto internetových stránkách aktivována anonymizace IP, bude vaše IP adresa společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru před dotázáním zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Na těchto internetových stránkách je aktivní anonymizace IP. Z pověření provozovatele těchto internetových stránek bude společnost Google tyto informace používat k vyhodnocování vašeho používání internetových stránek, k sestavování zpráv o aktivitách na internetových stránkách a k poskytování dalších služeb provozovateli internetových stránek v souvislosti s používáním internetových stránek a internetu.
IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics se nespojuje s jinými údaji společnosti Google. Soubory cookie jsou na našich stránkách nastaveny pouze na základě vašeho souhlasu. Kromě toho můžete ukládání souborů cookie trvale zakázat odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče; rádi bychom vás však upozornili, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce těchto internetových stránek v plném rozsahu. Shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících údajů s vaším používáním internetových stránek (včetně vaší IP adresy) společnosti Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit také stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en


Mouseflow
Tyto webové stránky dále používají nástroj pro analýzu webu Mouseflow od společnosti Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Copenhagen/Kodaň, Dánsko (dále jen „Mouseflow“). Společnost Mouseflow používá na našich stránkách soubory cookie, které jsou vytvářeny pouze s vaším souhlasem. Tyto soubory cookie se používají ke shromažďování a ukládání údajů pro marketingové a optimalizační účely. Na základě těchto údajů lze vytvořit anonymizované profily používání. Nástroj Mouseflow náhodně vybírá a zaznamenává jednotlivé návštěvy. Výsledkem je záznam pohybů myši a kliknutí, takže tyto náhodně vybrané návštěvy lze znovu vytvořit a odvodit z nich potenciální zlepšení webových stránek. Vaše IP adresa je přenášena anonymně. Z tohoto důvodu proto nelze zjistit totožnost jednotlivého návštěvníka internetových stránek.


Služba sledování chování uživatele na internetových stránkách Indeed (platí pouze pro zemi Německo):
Tyto internetové stránky používají nástroj pro analýzu internetových stránek od společnosti Indeed Ireland Operations, Ltd., 124 St. Stephen's Green, Dublin 2, Irsko. Za účelem analýzy používání internetových stránek shromažďuje a analyzuje společnost Indeed určité údaje o uživatelích poskytnuté vaším poskytovatelem. Společnost Continental obdrží statistickou zprávu o počtu předaných potenciálních žadatelů. Pro shromažďování těchto údajů o uživatelích může společnost Indeed využít jeden nebo více souborů cookie. Společnosti Indeed je sdělena IP adresa, která je přidělena vašemu zařízení v daném okamžiku, a identifikátor specifický pro prohlížeč. Právním základem pro přenos je čl. 6 odst. 1 písm. f), Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady – EU GDPR. Naším oprávněným zájmem je vyhodnocování atraktivity našich pracovních nabídek a optimalizace jejich účinnosti. Další informace naleznete na adrese: https://de.indeed.com/legal?hl=de.


Nejsou využívány doplňky sociálních sítí ani řešení na dvě kliknutí. Sdílení probíhá výhradně prostřednictvím odkazů na sociální sítě na našich internetových stránkách:

Funkce sdílení v sociálních sítích:
Při použití funkce „Sdílet“ na našich internetových stránkách nejsou příslušné službě sociálních médií předávány žádné osobní údaje. Pokud sdílíte obsah na našich internetových stránkách se svým osobním profilem, nemáme kontrolu nad obsahem a rozsahem údajů shromážděných sítěmi. V tomto ohledu platí podmínky používání a zásady ochrany osobních údajů příslušné sociální sítě.


Používání doplňků sociálních sítí s řešením na dvě kliknutí:
Používání doplňků sociálních sítí:
Na našich internetových stránkách používáme tzv. doplňky sociálních sítí (social plugin) z různých sociálních sítí. Doplněk sociálních sítí je tlačítko, které vám umožňuje sdílet a komunikovat zprávy z našich internetových stránek s ostatními uživateli příslušné sociální sítě. Na našich internetových stránkách se používají následující doplňky sociálních sítí:

Doplněk sociální sítě Facebook:
Tento doplněk provozuje společnost Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, Spojené státy americké. Provozovatelem německých internetových stránek facebook.de je společnost Facebook Ireland Limited, Hanover Reach,5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irsko. Tyto doplňky jsou označeny logem Facebook. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Facebook naleznete zde.

Doplněk YouTube:
Tento doplněk je provozován společností YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, Spojené státy americké. Doplněk je označen logem YouTube. Zásady ochrany osobních údajů společnosti YouTube jsou k dispozici zde.
Zobrazení a obsah zásuvných modulů je přenášen ze sítí do prohlížeče a automaticky začleňován do internetových stránek.

Pokud navštívíte některou z našich internetových stránek s takovým doplňkem, váš prohlížeč automaticky naváže spojení se serverem příslušné sítě bez ohledu na to, zda tyto doplňky používáte. Prostřednictvím tohoto spojení se předávají informace, které jste vyvolali na příslušné internetové stránce.
Z důvodu ochrany osobních údajů jsou příslušná tlačítka prozatím deaktivována a jsou označena poznámkou. Kliknutím na toto oznámení souhlasíte s komunikací se sociálními sítěmi a aktivací tlačítek. Teprve poté se naváže kontakt se sociálními sítěmi.
Pokud jste během návštěvy našich internetových stránek přihlášeni k sociální síti, jsou přenášené údaje přiřazeny k vašemu uživatelskému účtu. To platí i v případě interakce s doplňkem. Pokud chcete zabránit tomu, aby síť tímto způsobem propojila informace s vaším uživatelským účtem, odhlaste se z příslušné sítě před kliknutím na oznámení.

I když nejste členem sociální sítě, existuje možnost, že vaše údaje budou po kliknutí na nápovědu uloženy. Nemáme žádný vliv na obsah a rozsah údajů, které sítě shromažďují prostřednictvím doplňků, ani na jejich použití. O této situaci se informujte v zásadách ochrany osobních údajů daných sociálních sítí.
Go to navigation Go to the start of the page