By using the following access keys you can jump directly to the respective links:

Aviz privind protectia datelor

AVIZ PRIVIND PROTECȚIA DATELOR
Continental AG procesează datele dumneavoastră în contextul procesului de depunere a candidaturii în conformitate cu regulamentele legale aplicabile.


1. Generalități

Datele personale introduse de dumneavoastră sunt colectate, prelucrate și utilizate de Continental AG în scopul utilizării procesului de depunere a candidaturii. În măsura în care acest lucru este necesar pentru executarea contractului, datele pot fi transmise companiilor afiliate cu Continental AG conform secțiunilor 15 și următ. ale Legii germane privind societățile pe acțiuni, așa cum este stipulat în Reguli corporatiste obligatorii ale companiei Continental.
Dacă este permis și/sau prevăzut legal, datele pot fi evaluate în scopuri de raportare (de exemplu, în scopuri statistice).
Datele dumneavoastră vor fi colectate, prelucrate și utilizate numai în conformitate cu regulamentele aplicabile de protecție a datelor (de exemplu, numai cu consimțământul dumneavoastră).
Pentru a asigura prevederea referitoare la asistența tehnică, transmitem datele furnizorilor noștri de servicii: IBM Corporation (1 New Orchard Road Armonk, New York 10504-1722 United States), Milch & Zucker Talent Acquisition & Talent Management Company AG (Friedrich-List-Straße 23, 35398 Gießen), Broadbean Technology Ltd (40 Marsh Wall London E14 9 TP United Kingdom), Global Strategic Solutions & Services, Inc (1505 Jollibee Center Condominium, San Miguel Ave., San Antonio Village, Pasig City, Philippines) and Contur GmbH (Großer Kolonnenweg 23, 30163 Hannover). IBM Corporation, Milch & Zucker, Broadbean, Contur GmbH și Global Strategic Solutions & Services, Inc colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în numele nostru din moment ce acest lucru este necesar pentru îndeplinirea contractului (pe baza Acordului referitor la prelucrarea datelor sau, dacă furnizorul de servicii își are reședința în afara UE, pe baza clauzelor contractuale standard UE).

În conformitate cu prevederile statutare, toate datele dumneavoastră sunt tratate strict confidențial.


2. Colectarea și prelucrarea datelor

Continental AG stochează date cu caracter personal referitoare la utilizatorii serviciilor sale doar dacă aceasta a primit consimțământul persoanelor respective în acest scop. Singurele date care sunt stocate se referă la data și momentul vizitei, paginile vizitate, utilizarea cursorului pe site-ul web, funcțiile utilizate de pe pagină și site-ul web de pe care utilizatorul a accesat site-urile web Continental. Adresa IP este transmisă în mod anonim și este utilizată doar pentru a aloca o localizare geografică la nivel de oraș. Continental AG utilizează aceste informații pentru a determina activitatea de pe site-ul web, pentru a genera statistici și pentru a îmbunătăți serviciile și informațiile oferite prin intermediul site-urilor web.

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor sunt utilizate numai pentru a procesa solicitările în contextul consimțământului acordat sau în conformitate cu reglementările respective de protecție a datelor. În baza cerințelor juridice, Continental a implementat reguli globale, uniforme și interne de protecție a datelor (Reguli corporatiste obligatorii) care reglementează protecția datelor dvs. cu caracter personal.

Continental AG stochează datele introduse în site-urile web/instrumente/servicii și/sau datele furnizate pentru proces, precum numele, compania, e-mailul, adresa și telefonul în scopul comunicării personale cu dumneavoastră. Datele sunt stocate și/sau utilizate numai în scopul prelucrării solicitării/interesului/participării dumneavoastră în cadrul competiției. Datele dvs. sunt șterse după încheierea prelucrării procesului de depunere a candidaturii, cu condiția ca această ștergere să nu intre în conflict cu oricare obligații legale de păstrare a registrelor.


3. Drepturile persoanei referitoare la prelucrarea datelor

3.1. Vă rugăm să aveți în vedere că, ca persoană care furnizează date cu caracter personal, conform Regulamentului General de Protecție a Datelor UE (RGPD UE), aveți următoarele drepturi în legătură cu procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

Dreptul la informare conform articolului 13 și articolului 14 RGPD UE
Dreptul la acces conform articolului 15 RGPD UE
Dreptul la rectificare conform articolului 16 RGPD UE
Dreptul la ștergere conform articolului 17 RGPD UE
Dreptul la restricționarea prelucrării conform articolului 18 RGPD UE
Dreptul la portabilitatea datelor conform articolului 20 RGPD UE

Dacă aveți întrebări despre aceasta, contactați supervizorul nostru responsabil cu protecția datelor prin e-mail la: dataprotection@conti.de


3.2.În conformitate cu articolul 7 alineatul (3) al RGPD UE, aveți dreptul de a vă retrage, în orice moment, consimțământul referitor la colectarea, prelucrarea/stocarea și utilizarea datelor dvs. cu caracter personal. Consimțământul trebuie să fie retras adresându-vă în scris companiei Continental AG la adresa: Vahrenwalder Str. 9, D-30165 Hanovra, sau contactându-ne prin formularul nostru de contact..

Conform articolului 21 alineatul (1) al RGPD UE, sunteți liber să obiectați oricând la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în baza articolului 6 alineatul (1) (f) al RGPD UE.

3.3. Puteți contacta oricând în scris responsabilii noștri cu protecția datelor (inclusiv prin e-mail) dacă aveți întrebări sau reclamații. E-mail: dataprotection@conti.de. Puteți contacta, de asemenea, autoritățile corespunzătoare de protecție a datelor, dacă sunt disponibile.4. Protecția datelor stocate

Compania noastră și IBM Corporation, Milch & Zucker, Broadbean, Contur GmbH și Global Strategic Solutions & Services, Inc utilizează măsuri tehnice și organizatorice de securitate pentru a proteja datele personale furnizate de dumneavoastră împotriva manipulării, pierderii, distrugerii sau accesării acestora de către persoane neautorizate. Măsurile de securitate sunt îmbunătățite și adaptate în mod continuu, în conformitate cu cea mai nouă tehnologie. Datele furnizate în mod necriptat ar putea fi vizualizate de terțe părți. Din acest motiv, am dori să precizăm că, referitor la transmiterea datelor prin internet (de exemplu, prin e-mail), transferul sigur nu poate fi garantat. Prin urmare, datele sensibile ar trebui să nu fie transmise deloc sau numai prin intermediul unei conexiuni sigure (SSL). Dacă accesați pagini și fișiere și sunteți apoi rugat să introduceți date cu caracter personal, rețineți faptul că este posibil ca transmiterea unor astfel de date prin internet să nu fie securizată și există riscul ca acestea să fie vizualizate și manipulate de persoane neautorizate.

--------------------------------- Sfârșitul secțiunii generale a Avizului privind protecția datelor ------------------
Cookie-uri (fișiere text de mici dimensiuni)
Când accesați/utilizați site-ul nostru web/instrumentele/serviciile noastre, pe computerul dvs. pot fi stocate informații sub forma unor module cookie. Aceste module cookie sunt utilizate numai pentru a asigura funcționarea site-urilor web. Alte module cookie (de exemplu, referitoare la utilizarea site-ului web) sunt create numai în baza consimțământului dvs. (consultați Politica privind modulele cookie). Puteți alege, de asemenea, să nu acceptați module cookie în setările browser-ului dvs. Rețineți, totuși, că este posibil să nu puteți utiliza complet anumite funcții ale acestui site web/acestor instrumente/servicii dacă procedați astfel.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Google Analytics

Această pagină de internet foloseşte Google Analytics, un serviciu de analiză web deţinut de Google Inc. („Google”). Google Analytics utilizează aşa numitele „cookie-uri”, fişiere text, care sunt memorate pe calculatorul dumneavoastră şi care permit o analiză a utilizării de către dumneavoastră a paginii de internet. Informaţiile generate de cookie despre modul de utilizare a paginii de internet sunt transmise de regulă către un server de la Google din SUA şi sunt memorate acolo.

În cazul activării anonimizării de IP pe această pagină de internet, adresa dumneavoastră de IP este totuşi mai întâi trunchiată de către Google în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante ale Spaţiului Economic European. Numai în cazuri excepţionale se transmite adresa dumneavoastră IP către un server de la Google în SUA şi se trunchiază acolo. Anonimizarea de IP este activă pe această pagină de internet. Din însărcinarea operatorului acestei pagini de Internet Google va utiliza aceste informaţii, pentru a evalua utilizarea paginii dumneavoastră de internet, pentru a întocmi rapoarte despre activităţile de internet şi pentru a presta servicii suplimentare în beneficiul operatorului paginii de internet, legate de utilizarea paginii de internet şi a internetului.

Adresa de IP transmisă către Google Analytics de către browserul dumneavoastră nu va fi combinată cu alte date de la Google. Cookie-urile vor fi generate de pagina noastră de internet numai pe baza consimţământului dumneavoastră. Suplimentar, printr-o setare corespunzătoare pe browserul dumneavoastră, puteţi împiedica permanent memorarea de cookie-uri; vă atragem totuşi atenţia că în acest caz nu veţi putea utiliza în întregime funcţiile paginii de internet. Totodată puteţi împiedica colectarea datelor generate de cookie referitoare la utilizarea dumneavoastră a paginii de internet (inclusiv a adresei dumneavoastră de IP) către Google precum şi prelucrarea acestor date de către Google, dacă descărcaţi şi instalaţi de la linkul următor plug-in-ul disponibil pentru browser: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Mouseflow

Această pagină web utilizează, de asemenea, instrumentul de analiză web Mouseflow de la Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Copenhaga, Danemarca („Mouseflow”).  Mouseflow folosește un cookie pe pagina noastră web, acesta fiind setat numai pe baza consimțământului dumneavoastră. Aceste cookie-uri sunt folosite pentru colectarea și stocarea datelor în scopuri de marketing și optimizare. Din aceste date se pot crea profiluri de utilizare anonimizate. Mouseflow selectează aleatoriu vizitele individuale și le înregistrează. În acest sens este creat un protocol al mișcărilor mouse-ului și clicurilor cu intenția de a proiecta la întâmplare vizitele individuale ale paginilor web și de a obține din acestea îmbunătățiri potențiale pentru pagina web. Adresa dumneavoastră IP este transmisă numai anonimizată. Prin urmare, nu există


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neutilizarea plugin-urilor sociale sau neutilizarea soluției dublu clic. Distribuirea se face exclusiv prin intermediul link-urilor către rețelele de socializare de pe site-ul nostru web.

Distribuirea pe rețelele de socializare:

Dacă utilizați funcția de distribuire „Share" de pe site-ul nostru web, nicio dată cu caracter personal nu este transferată către serviciul respectiv al rețelei de socializare. Dacă utilizați propriul profil pentru a distribui conținutul site-ului nostru web, nu influențăm în niciun fel conținutul și sfera de acoperire a datelor adunate prin aceste rețele. Termenii de utilizare și politica privind confidențialitatea ale rețelei respective de socializare se aplică în acest sens.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizarea plugin-urilor sociale cu soluția dublu clic:

Utilizarea plugin-urilor sociale:
Site-ul nostru web utilizează plugin-uri sociale ale diferitelor rețele de socializare. Un plugin social este un buton care poate fi utilizat pentru a distribui și pentru a comunica postări pe site-ul nostru web cu alți utilizatori ai rețelei respective de socializare.

Următoarele plugin-uri sunt utilizate pe site-ul nostru web:
Facebook:
Plugin-ul este operat de Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, SUA. Operatorul site-ului web german facebook.de este Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlanda. Aceste plugin-uri sunt identificate de logo-ul Facebook. Puteți găsi Avizul privind protecția datelor al Facebook aici.
YouTube:
Acest plugin este operat de YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SUA. Plugin-ul este identificat de logo-ul YouTube. Puteți găsi Avizul privind protecția datelor al YouTube aici.
Rețelele oferă designul și conținutul plugin-urilor din browser. Acestea sunt integrate în mod automat în site-urile web.


Dacă vizitați unul dintre site-urile noastre web cu unul din aceste plugin-uri, browser-ul dumneavoastră va stabili în mod automat un link către server în rețeaua corespunzătoare, indiferent dacă utilizați plugin-ul sau nu. Informațiile pe care le-ați accesat pe site-ul web sunt distribuite prin intermediul acestui link.
Din motive de protecție a datelor, butoanele respective sunt dezactivate inițial și un aviz este anexat la acestea. Dacă faceți clic pe acel aviz, vă dați consimțământul de a comunica cu rețelele de socializare și activați butoanele. Numai în acel moment se stabilește un link către rețele.
Dacă sunteți autentificat într-o rețea socială în timp ce vizitați site-ul nostru web, datele transmise vor fi asociate cu contul dumneavoastră de utilizator. Acest lucru se aplică, de asemenea, dacă interacționați cu un plugin. Dacă doriți să preveniți ca o rețea să transmită prin link-uri informații asociate cu contul dvs. de utilizator în această manieră, vă rugăm să vă deconectați din rețeaua respectivă înainte de a face clic pe aviz.

Chiar dacă nu sunteți un membru al rețelei de socializare, datele dumneavoastră pot fi stocate de rețelele de socializare după ce faceți clic pe aviz. Nu aveți nicio influență asupra scopului și conținutului datelor colectate de către rețele prin intermediul plugin-urilor lor sau asupra modului în care acele date sunt utilizate. Pentru mai multe informații, vă rugăm să citiți politica de confidențialitate corespunzătoare fiecărei rețele de socializare.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Go to navigation Go to the start of the page