By using the following access keys you can jump directly to the respective links:

Aviz privind protectia datelor

NOTIFICARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Continental AG prelucrează datele dumneavoastră în vederea utilizării lor în procesul de recrutare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.Dacă doriți să vizualizați o anumită notificare de confidențialitate a datelor în conformitate cu legislația mexicană, vă rugăm, dați clic aici.
Dacă doriți să vizualizați o anumită notificare de confidențialitate a datelor în conformitate cu legislația CCPA (pentru rezidenții din California), vă rugăm, dați clic aici.


1. Informații generale
Datele personale pe care le introduceți vor fi prelucrate de Continental AG în scopul(rile) menționat(e) mai jos. În măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea scopului, datele pot fi, de asemenea, transferate către părți terțe afiliate cu Continental AG în temeiul §§ 15 ff. din Legea societăților pe acțiuni (germană) și în conformitate cu Binding Corporate Rules a Continental.

2. Prelucrarea datelor
Datele dvs. vor fi prelucrate exclusiv pe baza următoarelor reglementări privind protecția datelor (temeiul juridic):
Prelucrarea datelor (Scopul)Fundament legalDurata stocării
Contactul/Interacțiunea cu Continental
(ex. formular de contact, etc.)
Art. 6 alineatul 1 litera a) a RGPD UE (consimțământ)

Art. 6 alineatul 1 litera b) a RGPD UE (executarea contractului)

Art. 6 alineatul 1 litera c) a RGPD UE (obligația legală)
Datele dvs. vor fi prelucrate cu acordul dvs., până la revocare, în caz contrar vor fi șterse după procesarea finală a cererii dvs., cu condiția să nu existe obligații legale contrare privind stocarea. Realizăm prelucrarea finală dacă se poate deduce din circumstanțe că problema în cauză a fost clarificată în mod concludent.
Newsletter/abordări de publicitate și marketing/sondaje ale cliențilorArt. 6 alineatul 1 litera a) a RGPD UE (consimțământ)Prelucrate după consimțământul dumneavoastră, până la revocare sau omisiunea scopului.
Asigurarea asistenței tehniceÎn conformitate cu reglementările aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal (ex. consimțământul dvs.). Pe baza unui acord de prelucrare a datelor sau, în cazul în care furnizorul are sediul în afara UE, pe baza clauzelor contractuale standard ale UEContinental AG stochează doar datele cu caracter personal ale utilizatorilor serviciilor sale, dacă s-a dat acordul în acest sens.
Scopurile procesului de recrutareÎn conformitate cu regulamentul aplicabil privind protecția datelor (de exemplu, consimțământul dvs.) și cu normele interne privind protecția datelor (norme obligatorii pentru corporații). Pe baza unui acord de prelucrare a datelor sau, în cazul în care furnizorul are sediul în afara UE, pe baza clauzelor contractuale standard ale UEDatele dvs. din Kenexa sunt șterse odată ce prelucrarea procesului de aplicare a fost încheiată, cu condiția ca această ștergere să nu contravină obligațiilor legale de păstrare a înregistrărilor
Ca o excepție, toate datele solicitantului, care sunt prelucrate în scopul efectuării evaluărilor individuale și de a furniza rapoartele privind rezultatele evaluării către Continental, vor fi anonimizate de către furnizorul de servicii Aon Assessment GmbH.Pentru a asigura prelucrarea datelor menționată mai sus, transmitem datele următorilor furnizori de servicii (denumiți în continuare SERVICIILE):
Prestator de ServiciiAdresă/Locație
Infinite Computer Solutions Inc.2600 Tower Oaks Blvd Suite 700 Rockville MD 20852 SUA
Milch & Zucker Talent Acquisition & Talent Management Company AGFriedrich-List-Straße 23, 35398 Gießen, Germania
Broadbean Technology Ltd40 Marsh Wall London E14 9 TP Marea Britanie
Contur GmbHGroßer Kolonnenweg 23, 30163 Hannover Germania
LinkedIn Ireland Unlimited CompanyWilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2 Irlanda
Aon Assessment GmbHGroßer Burstah 18-32, 20457 Hamburg, Germania
Indeed Ireland Operations, Ltd.124 St. Stephen's Green, Dublin 2, Irlanda


PRESTATORUL DE SERVICII va colecta și procesa datele dvs. personale în numele nostru (pe baza unui acord adecvat de prelucrare a datelor/ în cazul în care PRESTATORUL DE SERVICII este situat în afara UE, pe baza clauzelor contractuale standard ale UE).


3. Drepturile privind datele persoanei(lor) vizate
NOTĂ IMPORTANTĂ PENTRU PROCEDURA RESPONSABILĂ:
Ar putea fi necesar să se verifice în conformitate cu legislația locală dacă trebuie luate în considerare reglementări/drepturi suplimentare specifice fiecărei țări ale persoanelor afectate.
Vă atragem atenția asupra faptului că, în calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul UE privind protecția generală a datelor (RGPD UE) :

  • Dreptul de a vă revoca consimțământul în orice moment, conform articolului 7 alineatul 3 din RGPD UE
  • Dreptul de a fi informat conform Articolului 13 și Articolului 14 al RGPD UE
  • Dreptul de acces conform Articolului 15 al RGPD UE
  • Dreptul la rectificare conform Articolului 16 al RGPD UE
  • Dreptul la ștergerea datelor conform Articolului 17 al RGPD UE
  • Dreptul la restricționarea prelucrării conform Articolului 18 al RGPD UE
  • Dreptul la portabilitatea datelor conform Articolului 20 al RGPD UE
  • Dreptul la opoziție conform Articolului 21 al RGPD UE
  • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere conform Articolului 77 al RGPD UE


În cazul unor motive imperioase de prelucrare care depășesc interesele, drepturile și libertățile dvs. sau care servesc la afirmarea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale, prelucrarea datelor cu caracter personal necesară în acest scop poate avea loc în ciuda obiecției sau cererii dvs. de ștergere.

Dacă aveți întrebări în acest sens, nu ezitați să contactați responsabilul nostru cu protecția datelor:
e-mail: dataprotection@conti.de
Trimiteți în scris revocarea sau cererile dumneavoastră cu privire la exercitarea drepturilor enumerate mai sus sau prin e-mail la:
Continental AG
Vahrenwalder Str. 9, D-30165 Hannover
Formularul nostru de contact


4. Protecția datelor stocate
Compania noastră și Infinite Computer Solutions Inc., Milch & Zucker, Broadbean, Contur GmbH, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Aon Assessment GmbH, Mouseflow ApS, Google Analytics, Indeed Ireland Operations, Ltd. utilizează măsuri de securitate tehnice și organizaționale pentru a proteja datele cu caracter personal furnizate de către dvs. împotriva manipulării, pierderii, distrugerii sau împotriva accesării de persoane neautorizate. Măsurile de securitate sunt îmbunătățite în permanență și adaptate în funcție de stadiul actual al tehnologiei. Datele necriptate pot fi eventual vizualizate de către terți. Din acest motiv, dorim să subliniem faptul că nu putem garanta o transmitere sigură a datelor prin intermediul internetului (de exemplu, atunci când se comunică prin e-mail necriptat). Prin urmare, datele sensibile nu trebuie transmise deloc sau numai printr-o conexiune securizată (SSL). Puteți determina starea conexiunii SSL privind linia de adresă a browserului dvs. („https”).

Module cookie
Atunci când vizitați site-ul nostru /aplicația, informațiile pot fi stocate pe computer sub forma unui așa-numit modul cookie (fișiere text mici). Modulele cookie necesare din punct de vedere tehnic sunt utilizate numai pentru a asigura funcționarea site-ului. Alte module cookie (de exemplu, cu privire la utilizarea site-ului) sunt setate numai pe baza consimțământului dvs. (Consultați Politica privind modulele cookie). În plus, puteți seta, de asemenea, acceptarea cookie-urilor prin setările browserului. Totuși, rețineți că, în acest caz, nu puteți utiliza pe deplin toate funcțiile acestui site/ aplicației.


Google Analytics
Acest site utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google Inc. („Google”). Google Analytics utilizează „module cookie”, care sunt fișiere text plasate pe computerul dvs., pentru a ajuta site-ul să analizeze modul în care utilizatorii folosesc site-ul. Informațiile generate de cookie despre utilizarea acestui site, de către dvs., sunt de obicei transferate pe un server Google din SUA și stocate acolo.
Cu toate acestea, în cazul în care anonimizarea IP este activată pe acest site, adresa dvs. IP va fi scurtată, în prealabil, de Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante ale Acordului privind Spațiul Economic European. Numai în cazuri excepționale, adresa IP completă va fi transferată pe un server Google din SUA și scurtată acolo. Anonimizarea IP-ului este activă pe acest site. În numele operatorului acestui site, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea de către dvs. a site-ului, pentru a compila rapoarte privind activitățile site-ului și pentru a furniza servicii suplimentare operatorului site-ului în legătură cu utilizarea site-ului și a internetului.
Adresa IP transmisă de browserul dvs. în cadrul Google Analytics nu este combinată cu alte date Google. Modulele cookie pe site-ul nostru sunt setate doar cu consimțământul dumneavoastră. În plus, puteți împiedica permanent stocarea de module cookie prin ajustarea software-ului browserului dvs. În consecință; cu toate acestea, am dori să subliniem că, în acest caz, este posibil să nu dispuneți de toate funcțiile acestui site. De asemenea, puteți împiedica colectarea datelor generate de module cookie și legate de utilizarea de către dvs. a site-ului (inclusiv adresa dvs. IP) către Google și prelucrarea acestor date de către Google prin descărcarea și instalarea plugin-ului pentru browser disponibil la următorul link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en


Mouseflow
Acest site folosește, în plus, instrumentul de analiză web Mouseflow de la Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Copenhaga, Danemarca („Mouseflow”). Mouseflow utilizează module cookie pe site-ul nostru, care sunt create numai cu consimțământul dumneavoastră. Aceste module cookie sunt utilizate pentru colectarea și stocarea datelor în scopuri de marketing și optimizare. Profilurile de utilizare anonimizate pot fi create pe baza acestor date. Mouseflow selectează aleatoriu și înregistrează vizite individuale. Acest lucru are ca rezultat înregistrarea mișcărilor mouse-ului și a clicurilor, astfel încât aceste vizite selectate aleatoriu să poată fi recreate pentru potențiale îmbunătățiri ale site-ului. Adresa dvs. IP este transmisă anonim. Prin urmare, nu este posibil să se determine identitatea unui vizitator individual al site-ului.


Indeed Webtracking (valabil numai pentru Germania):
Acest site folosește un instrument de analiză web de la Indeed Ireland Operations, Ltd., 124 St. Stephen's Green, Dublin 2, Irlanda. Pentru a analiza utilizarea site-ului, anumite date de utilizator furnizate de furnizorul dvs. sunt colectate și analizate de către Indeed. Continental primește un raport statistic privind numărul de solicitanți potențiali care au fost direcționați. Pentru a colecta aceste date de utilizator, Indeed poate utiliza unul sau mai multe module cookie. Adresa IP alocată dispozitivului dvs. la momentul respectiv și un identificator specific browserului vor fi comunicate Indeed. Temeiul juridic al comunicării este Articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD. Interesul nostru legitim constă în evaluarea atractivității reclamelor noastre pentru locuri de muncă și optimizarea eficienței acestora. Pentru informații suplimentare privind Indeed accesați: https://de.indeed.com/legal?hl=de.


Nu utilizăm plugin-uri sociale sau soluții cu dublu-clic. Partajarea se face exclusiv de la link-uri către rețelele de socializare de pe site-ul nostru:

Funcția de partajare pe rețelele de socializare:
Atunci când utilizați funcția „Partajare” de pe site-ul nostru, nu se transferă date cu caracter personal către serviciul de socializare respectiv. Dacă partajați conținut pe site-ul nostru cu profilul dvs. personal, nu avem niciun control asupra conținutului și domeniului de aplicare al datelor colectate de rețele. În acest sens, se aplică termenii de utilizare și politica de confidențialitate a rețelei de socializare respective.


Utilizarea Plugin-urilor sociale cu soluție dublu-clic:
Utilizarea Plugin-urilor de medii de socializare:
Noi folosim așa-numitele plugin-uri de socializare de la diferite rețele de socializare pe site-ul nostru. Un plugin de socializare este un buton care vă permite să partajați și să comunicați mesaje de pe site-ul nostru cu alți utilizatori ai rețelei de socializare respective. Următoarele plugin-uri de socializare sunt utilizate pe site-ul nostru:

Plug-In Facebook:
Acest Plugin este operat de Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, SUA. Operatorul site-ului german al facebook.de este Facebook Ireland Limited, Hanover Reach,5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlanda. Aceste plugin-uri sunt identificate prin sigla Facebook. Politica de confidențialitate Facebook este disponibilă aici.

Plugin YouTube:
Acest plugin este furnizat de YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, SUA. Plugin-ul este identificat cu sigla YouTube. Politica de confidențialitate YouTube poate fi accesată aici.
Afișarea și conținutul plugin-urilor sunt transmise de la rețele la browser și sunt integrate automat în site-uri.

Afișarea și conținutul plugin-urilor sunt transmise de la rețele la browser și sunt integrate automat în site-uri. Prin această conexiune, informațiile pe care le-ați apelat la site-ul corespunzător sunt transmise.
Din motive de protecție a datelor, butoanele corespunzătoare sunt dezactivate deocamdată și sunt marcate cu o notă. Făcând clic pe această notificare, sunteți de acord să comunicați cu rețelele de socializare și să activați butoanele, care stabilesc ulterior contactul cu rețelele.
Dacă sunteți conectat la o rețea de socializare în timpul unei vizite pe site-ul nostru, datele transmise sunt atribuite contului dvs. de utilizator respectiv. Acest lucru este valabil și dacă interacționați cu un plugin. Dacă doriți să împiedicați o rețea să conecteze informațiile la contul dvs. de utilizator în acest fel, vă rugăm să vă deconectați de la rețeaua respectivă înainte de a face clic pe notificare.

Chiar dacă nu sunteți membru al unei rețele de socializare, există posibilitatea ca datele dvs. să fie salvate de către acestea după ce faceți clic pe indiciu. Nu avem nicio influență asupra conținutului și domeniului de aplicare al datelor pe care rețelele le colectează prin plugin-uri, nici asupra utilizării lor. Vă rugăm să vă informați în acest sens din politica de confidențialitate a rețelelor de socializare.
Go to navigation Go to the start of the page