By using the following access keys you can jump directly to the respective links:

ADATVÉDELMI KÖZLEMÉNY

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT


A Continental AG az Ön adatait az Ön jelentkezési folyamatának felhasználása keretében a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kezeli.Ha a mexikói törvények szerinti konkrét adatvédelmi tájékoztatót szeretné megtekinteni, kattintson ide.
Ha a CCPA törvény szerinti adatvédelmi tájékoztatót szeretné megtekinteni (kaliforniai lakosok számára), kérjük, kattintson ide.


1. Általános információk
Az Ön által megadott személyes adatokat a Continental AG az alább megadott cél(ok) érdekében dolgozza fel. Amennyiben ez a cél teljesítéséhez szükséges, a 15. és a következő §-ok (német) részvénytársasági törvény és a Continental részvénytársasági szerződésének értelmében az adatok a Binding Corporate Rules Continental AG vállalattal kapcsolatban álló harmadik felek részére is továbbíthatók.

2. Az adatok feldolgozása
Az Ön adatainak feldolgozása kizárólag az alábbi adatvédelmi szabályozások (jogalap) alapján történik:
Adatfeldolgozás (Cél)JogalapA tárolás időtartama
Kapcsolatfelvétel / interakció a Continental vállalattal
(pl. kapcsolatfelvételi űrlap stb.)
Art. EU GDPR 6. bek. 1a) sz. (hozzájárulás)

cikk. EU GDPR 6. bek. 1b) sz. (szerződés teljesítése)

EU GDPR 6. bek. 1c) sz. (jogi kötelezettség)
Adatait az Ön hozzájárulásával dolgozzuk fel visszavonásig, ellenkező esetben a kérésének végleges feldolgozását követően töröljük, feltéve, hogy nem áll fenn ezzel ellentétes törvényi tárolási kötelezettség. Végleges feldolgozást akkor feltételezünk, ha a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a kérdéses ügyet véglegesen tisztáztuk.
Hírlevél / reklám- és marketing megkeresések / ügyfél felmérésekEU GDPR 6. bek. 1a) sz. (hozzájárulás)Az Ön hozzájárulása alapján, visszavonásáig vagy a cél elvetéséig feldolgozott adatok.
Technikai támogatás nyújtásaAz alkalmazandó adatvédelmi rendeletnek megfelelően (pl. az Ön hozzájárulása). Adatfeldolgozási megállapodás alapján, vagy ha a szolgáltató székhelye az EU-n kívül található, az EU szabványos szerződési záradékai alapjánA Continental AG csak akkor tárolja szolgáltatásai felhasználóinak személyes adatait, ha a felhasználók ebbe beleegyeztek.
Jelentkezési folyamat céljaiAz alkalmazandó adatvédelmi rendeletnek (pl. az Ön hozzájárulása) és a belső adatvédelmi szabályoknak (kötelező erejű vállalati szabályok) megfelelően. Adatfeldolgozási megállapodás alapján, vagy ha a szolgáltató székhelye az EU-n kívül található, az EU szabványos szerződési záradékai alapjánAz Ön adatait a Kenexában a jelentkezési folyamat feldolgozásának lezárását követően töröljük, feltéve, hogy ez a törlés nem ellentétes a nyilvántartások megőrzésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségekkel
Kivételesen az Aon Assessment GmbH szolgáltatója anonimizált formában tárolja az összes olyan jelentkezési adatot, amelyet az egyéni értékelések elvégzése és az értékelési eredményről szóló jelentések Continental számára történő rendelkezésre bocsátása céljából dolgoznak fel.A fent említett adatfeldolgozás biztosítása érdekében az adatokat a következő szolgáltatóknak (a továbbiakban: SZOLGÁLTATÁSOK) továbbítjuk:
Szolgáltató Cím / helyszín
Infinite Computer Solutions Inc.2600 Tower Oaks Blvd Suite 700 Rockville MD 20852 Egyesült Államok
Milch & Zucker Talent Acquisition & Talent Management Company AGFriedrich-List-Straße 23, 35398 Gießen, Németország
Broadbean Technology Ltd40 Marsh Wall London E14 9 TP Egyesült Királyság
Contur GmbHGroßer Kolonnenweg 23, 30163 Hannover Németország
LinkedIn Ireland Unlimited CompanyWilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2 Írország
Aon Assessment GmbHGroßer Burstah 18-32, 20457 Hamburg, Németország
Indeed Ireland Operations, Ltd.124 St. Stephen's Green, Dublin 2, Írország


A SZOLGÁLTATÓ az Ön személyes adatait a mi nevünkben gyűjti és dolgozza fel (megfelelő adatfeldolgozási megállapodás alapján / ha a SZOLGÁLTATÓ az EU-n kívül található, az EU szabványos szerződési záradékai alapján).


3. Az érintett(ek) jogai
FONTOS MEGJEGYZÉS AZ ELJÁRÁSÉRT FELELŐSNEK:
A helyi jogszabályok szerint szükséges lehet ellenőrizni, hogy további országspecifikus szabályozásokat / az érintettek jogait figyelembe kell-e venni.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy Önt mint érintettet az EU - Általános adatvédelmi rendelet (EU GDPR) értelmében a személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

  • A hozzájárulás bármikor történő visszavonásának joga a következő alapján: EU GDPR 3. bek. 7. cikk.
  • Tájékoztatáshoz való jog a következő alapján: EU GDPR 13. és 14. cikk.
  • Az érintett hozzáférési joga a következő alapján: EU GDPR 15. cikk.
  • Helyesbítéshez való jog a következő alapján: EU GDPR 16. cikk.
  • Törléshez való jog a következő alapján: GDPR – 17. cikk.
  • Feldolgozás korlátozásához való jog a következő alapján: EU GDPR 18. cikk.
  • Adathordozáshoz való jog a következő alapján: EU GDPR 20. cikk.
  • Bármikor történő kifogásoláshoz való jog a következő alapján: GDPR - 21. cikk.
  • Jog a felügyeleti hatóságnál történő panasztételre az EU GDPR 77. cikk alapján


Az Ön érdekeit, jogait és szabadságait felülmúló, illetve jogi igények érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét szolgáló kényszerítő okok esetén a személyes adatok e célból szükséges kezelése az Ön tiltakozása vagy törlésre irányuló kérelme ellenére is megtörténhet.

Ha bármilyen kérdése van ezzel kapcsolatban, forduljon bizalommal adatvédelmi tisztviselőnkhöz:
email: dataprotection@conti.de
Kérjük, hogy a fent felsorolt jogok gyakorlásával kapcsolatos visszavonását vagy kérelmét írásban vagy e-mailben küldje el a következő címre:
Continental AG
Vahrenwalder Str. 9, D-30165 Hannover
Kapcsolatfelvételi űrlapunk


4. A tárolt adatok védelme
Vállalatunk és az Infinite Computer Solutions Inc., Milch & Zucker, Broadbean, Contur GmbH, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Aon Assessment GmbH, Mouseflow ApS, Google Analytics, Indeed Ireland Operations, Ltd. technikai és szervezési biztonsági intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy az Ön által megadott személyes adatokat megvédje a manipulációtól, elvesztéstől, megsemmisüléstől vagy illetéktelen személyek hozzáférésétől. A biztonsági intézkedéseket folyamatosan fejlesztjük és a technika állása szerint alakítjuk. A titkosítatlan adatokat harmadik felek esetleg megtekinthetik. Ezért felhívjuk a figyelmet arra, hogy az interneten keresztül történő adattovábbítás (pl. titkosítatlan e-mailben történő kommunikáció esetén) nem garantálható a biztonságos átvitel. Az érzékeny adatokat ezért vagy egyáltalán nem, vagy csak biztonságos kapcsolaton (SSL) keresztül szabad továbbítani. A kapcsolat SSL-státusát a böngésző címsorában ("https") állapíthatja meg.

Sütik
Amikor Ön meglátogatja weboldalunkat / webes alkalmazásunkat, az Ön számítógépén úgynevezett sütik (kisméretű szöveges fájlok) formájában információk kerülhetnek lementésre. A technikailag szükséges sütiket kizárólag a weboldal működésének biztosításához használjuk. További sütik (pl. a weboldal használatával kapcsolatban) csak az Ön beleegyezése alapján kerülnek beállításra (lásd: Süti irányelvek). Ezenkívül a böngésző beállításaiban is elvégezheti a sütik elfogadását. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben használni a weboldal / webes alkalmazás minden funkcióját.


Google Analytics
Ez a weboldal a Google Analytics-t, a Google Inc. ("Google") webelemző szolgáltatását használja. A Google Analytics "sütiket" használ, amelyek az Ön számítógépén elhelyezett szöveges fájlok, és amelyek segítségével a weboldal elemzi, hogy a felhasználók hogyan használják a weboldalt. A sütik által generált, a weboldal Ön általi használatára vonatkozó információk általában a Google egyik Egyesült Államokban található szerverére kerülnek, és ott tárolódnak.
Abban az esetben azonban, ha ezen a weboldalon aktiválva van az IP-anonimizálás, az Ön IP-címét a Google az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államaiban előzetesen lerövidíti. Csak kivételes esetekben kerül a teljes IP-cím a Google Egyesült Államokban található szerverére, és ott kerül lerövidítésre. Az IP anonimizálás aktív ezen a weboldalon. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat a weboldal használatának értékelésére, a weboldal tevékenységéről szóló jelentések összeállítására, valamint a weboldal és az internet használatával kapcsolatos további szolgáltatások nyújtására használja fel.
Az Ön böngészője által a Google Analytics keretében továbbított IP-cím nem kerül összevonásra más Google-adatokkal. Weboldalunkon csak az Ön hozzájárulása alapján kerülnek beállításra sütik. Ezen kívül Ön a böngészőszoftverének megfelelő beállításával tartósan megakadályozhatja a sütik tárolását, azonban felhívjuk a figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben használni a weboldal minden funkcióját. A sütik által generált és a weboldal használatával kapcsolatos adatok (beleértve az Ön IP-címét is) Google részére történő gyűjtését és ezen adatok Google általi feldolgozását is megakadályozhatja az alábbi linken elérhető böngésző bővítmény letöltésével és telepítésével:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en


Mouseflow
Ez a weboldal a Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Koppenhága, Dánia ("Mouseflow") webelemző eszközét használja. A Mouseflow olyan sütiket használ a weboldalunkon, amelyek csak az Ön hozzájárulásával jönnek létre. Ezeket a sütiket marketing és optimalizálási célú adatgyűjtésre és tárolásra használják. Ezen adatok alapján anonimizált használati profilok hozhatók létre. A Mouseflow véletlenszerűen választja ki és rögzíti az egyes látogatásokat. Ez az egérmozgások és kattintások nyilvántartását eredményezi, így ezek a véletlenszerűen kiválasztott látogatások újra létrehozhatók és ebből potenciális weboldal-fejlesztéseket lehet levezetni. Az Ön IP-címe névtelenül kerül továbbításra. Így a honlap látogató identitásának meghatározása soha nem lehetséges.


Indeed Webtracking (ez csak Németországra vonatkozik):
Ez a weboldal az Indeed Ireland Operations, Ltd. (124 St. Stephen's Green, Dublin 2, Írország) webelemző eszközét használja. A weboldal használatának elemzése érdekében az Indeed összegyűjti és elemzi az Ön szolgáltatója által megadott bizonyos felhasználói adatokat. A Continental statisztikai jelentést kap a továbbított potenciális jelentkezők számáról. Ezen felhasználói adatok összegyűjtéséhez az Indeed egy vagy több sütit is felhasználhat. Az Indeed az Ön készülékéhez az adott időpontban hozzárendelt IP-címről és a böngésző-specifikus azonosítóról kap tájékoztatást. Az adattovábbítás jogalapja a GDPR 6. bek. 1 f) cikke. Jogos érdekünk az álláshirdetéseink vonzerejének értékelése és hatékonyságuk optimalizálása. Az Indeed további információkat a következő honlapon biztosít: https://de.indeed.com/legal?hl=de.


Nem használunk közösségi plugineket vagy a kétkattintásos megoldást. A megosztás kizárólag a weboldalunkon található közösségi hálózatokra mutató linkekből történik:

Megosztási funkció a közösségi hálózatokban:
Amennyiben Ön honlapunk "megosztási" funkcióját használja, személyes adatok nem kerülnek továbbításra a vonatkozó közösségi média szolgáltatás számára. Ha a weboldalunkon található tartalmat a személyes profiljával osztja meg, nincs befolyásunk az oldalak által gyűjtött adatok tartalmára és terjedelmére. E tekintetben az adott közösségi oldal felhasználási feltételei és adatvédelmi irányelvei érvényesek.


A közösségi pluginek használata dupla kattintásos megoldással:
Közösségi pluginek használata:
Honoldalunkon különböző közösségi oldalak úgynevezett közösségi pluginjeit használjuk. A közösségi plugin egy olyan gomb, amely lehetővé teszi, hogy a honlapunk üzeneteit megossza és kommunikálja az adott közösségi hálózat más felhasználóival. A következő közösségi plugineket használjuk a weboldalunkon:

Facebook-Plug-In:
Ezt a plugint a következő biztosítja: Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. A német facebook.de weboldal üzemeltetője: Facebook Ireland Limited, Hanover Reach,5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország. Ezeket a beépülő modulokat a Facebook logó jelzi. A Facebook adatvédelmi irányelvei itt.

találhatók YouTube-Plug-In:
Ezt a plugint a következő biztosítja: YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. A plugint a YouTube logó azonosítja. A YouTube adatvédelmi irányelvei itt.
érhetők el A pluginek megjelenítése és tartalma a hálózatokról a böngészőhöz kerül, és automatikusan beépül a weboldalakba.

Ha Ön meglátogatja valamelyik, ilyen pluginnel rendelkező weboldalunkat, a böngészője automatikusan kapcsolatot létesít a megfelelő hálózat szerverével, függetlenül attól, hogy Ön használja-e ezeket a plugineket. Ezen a kapcsolaton keresztül továbbításra kerülnek azok az információk, amelyeket Ön a megfelelő honlapon megnyitott.
Adatvédelmi okokból a megfelelő gombok egyelőre ki vannak kapcsolva, és megjegyzéssel vannak jelölve. A megjegyzésre kattintva Ön elfogadja a közösségi hálózatokkal való kommunikációt és a gombok aktiválását, amelyek csak ezután létesítenek kapcsolatot az oldalakkal.
Ha Ön honlapunk látogatása során bejelentkezett valamelyik közösségi oldalra, a továbbított adatok az Ön megfelelő felhasználói fiókjához kerülnek hozzárendelésre. Ez akkor is érvényes, ha egy plugin segítségével lép kapcsolatba. Ha meg akarja akadályozni, hogy egy hálózat ilyen módon összekapcsolja az adatokat az Ön felhasználói fiókjával, kérjük mielőtt az értesítésre kattintana, jelentkezzen ki az adott hálózatból.

Még ha nem is tagja valamelyik közösségi hálózatnak, akkor is fennáll annak a lehetősége, hogy miután rákattintott a hivatkozásra az Ön adatait az adott hálózat elmenti. Nincs befolyásunk a hálózatok által a bővítményeken keresztül gyűjtött adatok tartalmára és terjedelmére, valamint azok felhasználására. Kérjük erről a közösségi oldalak adatvédelmi szabályzatából tájékozódjon.
Go to navigation Go to the start of the page